Exhibition Architecturen 27-02 / 29-03 KuuB

Architecturen

kaart architecturen-1 Kuub, Ruimte voor Kunst & Cultuur Pieterstraat 3, Utrecht Link naar Kuub

Architecturen | KuuB, Ruimte voor Kunst en Cultuur Utrecht

Openingswoord door eigenaar Jaap Roëll

Architecturen | KuuB, Ruimte voor Kunst en Cultuur Utrecht

Openingstoespraak door Anneloes van de Leun – hoofd communicatie Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Architecturen | KuuB, Ruimte voor Kunst en Cultuur Utrecht

In het midden Mirjam Hagoort, samensteller van de tentoonstelling

Architecturen | KuuB, Ruimte voor Kunst en Cultuur Utrecht

tekeningen | modellen

Architecturen | KuuB, Ruimte voor Kunst en Cultuur Utrecht

tekeningen 2015

Onder curatorschap van Mirjam Hagoort (1961), kunstenares van de getekende stad. Veel kunstenaars ontlenen hun vormentaal aan gebouwen en stedenbouwkundige ingrepen, architecturen om het kort te zeggen  Zij zien daarin compositie, vorm, lijn en kleur. Architecturen vormen tezamen het beeldmerk van de stad. Huizen bieden bescherming, een plek als vluchtplaats met hun karakteristieke persoonlijke interieurs. Als huizen in deze expositie in beeld komen, zoals een voorbijganger terloops naar een huis kijkt, dan zijn deze niet bedoeld om te imponeren. Zij zijn ontdaan van pronkzucht. Vele huizen tezamen maken een stad en worden plattegronden, stedelijke structuren. Nergens willen de deelnemende kunstenaars aan deze expositie groots en meeslepend vertellen over de ruimte van het gebouw of over het falen of succes van de stad. Zij stellen zich behoedzamer op; men is hier maar kort en onnadrukkelijk, letterlijk een voorbijganger. Toch draagt elk beeld de sporen van gebruik, als een gesprek dat nog in de lucht hangt op de hoek van de straat.

Het toevallige en onbedoelde is voor deze kunstenaars belangrijker dan het architectonische statement, alsof het beter is voorlopig daar maar even niet aan te beginnen en slechts de gevonden stedelijke ruimte te laten spreken. In KuuB zijn zij samengebracht, quasi toevallig, door de tekenares van de stad, Mirjam Hagoort. Haar werken blinken uit in krachtige vlakken van stedelijke structuren. Het zijn collages met Oost Indische inkt, sterk qua compositie  en ontdaan van verstorende kleuren waardoor de zwart-wit tegenstelling als in een klassiek schilderij benadrukt wordt. Deze tentoonstelling gaat vooraf aan de tentoonstelling onder curatorschap van Koos van Duinen, Urbane Beelden. Tezamen vormen deze exposities een tweeluik van door de gebouwde omgeving geïnspireerde beeldende kunst. Op de groepsexpositie Architecturen ligt de nadruk op de gebouwde omgeving als inspiratiebron, bij de tentoonstelling Urbane Beelden meer op de daarvan losgezongen verbeelding. Een subtiel verschil en daarom des te interessanter om beide exposities in elkaars verlengde te komen zien. Naast werk van Mirjam Hagoort zelf, nemen aan deze expositie deel: Frank Havermans (1967)

In zijn tekeningen onderzoekt hij hoe onaflatende bouwprocessen en hoe het eeuwigdurende gevecht om de ruimte leidt tot complexe stedelijk structuren. De ruimtelijke modellen gaan in op bestaande stedelijke vraagstukken en bieden een alternatief stedenbouwkundig denkmodel. De afzonderlijke modellen laat hij in coherentie als complexe installaties door de ruimte zweven. Deze bieden een alternatief toekomstperspectief van de stad zoals we die nu kennen.

Jan Rothuizen (1968) Rothuizens tekeningen doen verslag van wandelingen door steden waarbij hem dingen opvallen die door de bewoners allang niet meer worden gezien, vergeten bijna. Zijn tekeningen zijn tegelijkertijd feitelijk en documentair van karakter. Iedereen die meent zijn eigen stad te kennen, herkent deze opnieuw in de schematische tekeningen van Rothuizen. Het zijn zoektochten in je eigen stad. En in schrift passeren mensen en gebeurtenissen die de stad hebben gevormd tot wat die is, een leefgemeenschap. Lydia Schouten (1948) Schoutens werken zijn opgebouwd uit fotografische beelden die veelal fragmenten weergeven van kamers en ruimten.  Zij verbindt deze tot een geheel met behulp van schilderkunstige technieken en soms ook met teksten.  Op die manier bouwt zij een fictieve en veelal vervreemdende narratieve wereld op. Dré Wapenaar (1961) Zijn werken van tentdoek bevinden zich op het snijvlak van architectuur, design en beeldhouwkunst. De serie met markkttenten Soukh verbeeldt een bonte mix van culturen, producten en ontmoetingen zoals je die in binnensteden kunt tegenkomen. Zijn werken zijn multicultureel en daarmee ook sociaal van aard. Daarvan worden fascinerende foto’s getoond. .

kaart architecturen-2.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Advertisements